جستجو ...
قیمت از تا ریال
بسته
شنبه, 25 اسفند 1397 14:03

جذب نیرو در شرکت نوین تک شویان (سهامی خاص)

رتبه این آیتم
(0 آرا)
استان :تهران
شهر :تهران
آدرس :میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری کوچه دوم پلاک 8 طبقه اول
تلفن :02126405920
موبایل :09908800935
وب سایت :http://www.utuline.com

شرکتنوینتکشویان (خشکشوییآنلاین UTULine ) جهتتکمیلکادرخودافرادواجدشرایطزیررااستخداممیکند.


 


مدیر ) IT  (باسوابقبالای 5 سال(


کارمند 4 ) IT   نفر(


مدیرمالی )باسوابقبالای 5 سال (


کارمندمالی 4) نفر (


مدیرفروش )باسوابقبالای 5 سال (


کارمندفروش 4) نفر (


مدیرحراست )باسوابقبالای 5 سال (


کارمندحراست 4) نفرورزشکار (


کارشناسحقوق )باسوابقبالای 5 سال4 ) (4 نفر (


مدیرکارگزینی )باسوابقبالای 5 سال(


مدیرترابری)باسوابقبالای 5 سال (


کارمندساده 50) نفر (


متخصصشستشو / خشکشویی ) باسوابقبالای 5 سال 100 ) (نفر (


متخصصوسطکار / خشکشویی ) باسوابقبالای 5 سال )( نفر (300


خیاطماهر (باسوابقبالای 5 سال50 ) (نفر(


متخصصاورتاسیسات ) باسوابقبالای 5 سال 6 ) (نفر (


جوشکارماهر 50) نفر (


متخصصامورانبارداری 20) نفر (


متخصصفایبرگلاس 50) نفر (


آشپزماهر (6 نفر )


کمکآشپزباسابقه ( 20 نفر )


رانندهمسلط (2 نفر )


رانندهماهر (بدونخودرو ) (450 نفر )


موتورسواربدونوسیله (800 نفر )


پاسخگوییتلفن ( پشتیبانی 18 نفر ) (فقطخانمترجیحامجرددر 3 شیفت)


 


آدرس :میردامادمیدانمادرخیابانشاهنظریکوچهدومپلاک 8 طبقهاول


ساعتتماس : 9 صبحتا 14 بعدازظهر


ساعتمراجعهحضوری : 9 صبح  تا 17 بعدازظهر

ایجاد شده توسط

آگهی رایگان رتبه بندی توسط مشتریان در تاریخ 26 مهر. آگهی و تبلیغ رایگان دارکوب با قابلیت درج لینک وب سایت.رتبه:5

کپی رایت © 2019 درج آگهی و تبلیغات رایگان - دارکوب freetop.ir