طراح ومجری شیکترین ومجهزترین استخرهای خصوصی وعمومی

شرکتشیرازتاسیسات جنوب       

طراحومجریشیکترینومجهزتریناستخرهایخصوصیوعمومی

اینشرکتبعدازطراحیوتاییدمشتریآمادهاجرای  تمامعملیاتشامل

1.خاکبرداری

2.اجرایسازههایبتنیوآب بندیکامل

3.لولهکشیوبرقکاریونورپردازی

4.کاشیکاری

5.اجرایموتورخانه بهمراه تیم متخصص و مجرب تاسیساتی

6.راهاندازیونگهداری

7.تامینتماممصالحولوازمموردنیازدرطولاجرا

8. مشاورهومحاسبه

با 20 سال سابقه

 

همکاریباشماافتخارماست

09170482820

09170482821

شیراز ایمان جنوبی کوچه 17

 

اطلاعات تماس

ایمان جنوبی نبش کوچه17  نمایش شماره تماس

تومان 111

 استخر - سونا - جکوزی / ارسال شده 2 سال قبل

دیدگاهتان را بنویسید

آگهی رایگان فری تاپ

کپی رایت 2021 | قوانین و مقررات سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به دارکوب می باشد.