سافت استارتر دیجیتال مدل PSTX

سافت استارتر دیجیتال با کاربری در تمام صنایع

کاربردها:

üپمپ

üفن

üنوار نقاله

üمیکسر

üدستگاه های بسته بندی و…

ویژگی ها: