طراح ومجری شیکترین ومجهزترین استخرهای خصوصی وعمومی

 

شرکتشیرازتاسیسات جنوب       

طراحومجریشیکترینومجهزتریناستخرهایخصوصیوعمومی

اینشرکتبعدازطراحیوتاییدمشتریآمادهاجرای  تمامعملیاتشامل

1.خاکبرداری

2.اجرایسازههایبتنیوآب بندیکامل

3.لولهکشیوبرقکاریونورپردازی

4.کاشیکاری

5.اجرایموتورخانه بهمراه تیم متخصص و مجرب تاسیساتی

6.راهاندازیونگهداری

7.تامینتماممصالحولوازمموردنیازدرطولاجرا

8. مشاورهومحاسبه

با 20 سال سابقه

همکاری باشما افتخار ماست

09170482820

09170482821

شیراز ایمان جنوبی کوچه 17

اطلاعات تماس

ایمان جنوبی نبش کوچه17 پلاک3 نمایش شماره تماس

تومان 9,170,482,821

فری تاپ

کپی رایت 2021 | قوانین و مقررات سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به دارکوب می باشد.