طراح ومجری شیکترین ومجهزترین استخرهای خصوصی وعمومی

شرکتشیرازتاسیسات جنوب       

طراحومجریشیکترینومجهزتریناستخرهایخصوصیوعمومی

اینشرکتبعدازطراحیوتاییدمشتریآمادهاجرای  تمامعملیاتشامل

1.خاکبرداری

2.اجرایسازههایبتنیوآب بندیکامل

3.لولهکشیوبرقکاریونورپردازی

4.کاشیکاری

5.اجرایموتورخانه بهمراه تیم متخصص و مجرب تاسیساتی

6.راهاندازیونگهداری

7.تامینتماممصالحولوازمموردنیازدرطولاجرا

8. مشاورهومحاسبه

با 20 سال سابقه

همکاری باشما افتخار ماست

09170482820

09170482821

شیراز ایمان جنوبی کوچه 17

 

اطلاعات تماس

ایمان جنوبی نبش کوچه17 پلاک3 نمایش شماره تماس

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'fdgsdf_wpnewdrkadv.orfjdfhsen_hiddenemail' doesn't exist]
SELECT * FROM `orfjdfhsen_hiddenemail`

تومان 9,170,482,821

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'fdgsdf_wpnewdrkadv.orfjdfhsen_2_postmeta' doesn't exist]
SELECT * FROM `orfjdfhsen_2_postmeta` WHERE `post_id` = '10287' and `meta_key` = 'email'

فری تاپ

کپی رایت 2021 | قوانین و مقررات سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به دارکوب می باشد.