طرح توجیهی و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید انواع قیر

مطالعاتامکانسنجی،مطالعاتکارشناسیاستکهقبلاز اجرایطرحهایسرمایهگذاریاقتصادیانجاممیگیرد.دراینمطالعات طرحازنگاهبازار، فنی، مالیواقتصادیموردبررسیوآنالیز قرارگرفتهونتایجحاصلازآنبهعنوانمبنائیبرایتصمیمگیری سرمایهگذارانمورداستفادهقرارمیگیرد.

گزارشحاضرمطالعاتامکانسنجیمقدماتیتولیدانواع قیراست. مطابقمتدولوژیفوق،ابتدامحصولاتموردمطالعهبه طوردقیقمعرفیشدهوسپسبررسیهایلازمرویبازارآنصورتخواهد گرفتودرادامهمطالعاتفنیدرخصوصچگونگیتولیدوامکاناتو تجهیزات موردنیازنیزشناسائیشدهودرﻧﻬایتظرفیت هایاقتصادیوحجمسرمایهگذاریموردنیازبرایاجرایطرحبرآورد وارائهخواهدشدتابااستفادهازآنسرمایهگذارانوعلاقه‌مندانمحترمبتوانندکلیهاطلاعاتموردنیازراکسبودرجهتانجام سرمایهگذاریاقتصادیبادیدبازوشفافاقدامنمایند.

طرح فوق علاوه بر سودآوری هیچ گونه وابستگی به تخصص، امکانات و ماشین آلات خارجی ندارد و به دلیل نیاز به کارگر و افراد متخصص جهت کار و تولید، باعث اشتغال زائی و کمک به حل معضل بیکاری شده و به چرخه اقتصادی کشور نیز کمک بسزائی می‌نماید. واحد طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی فناور گستر واحد کوچکی از پالایشگاه می‌باشد، که در آن انواع خوراک موجود در بازار و بورس چون وکیوم باتوم، سلابس، PDATar و مواد پسماند و کم ارزش پالایشگاه‌ها را به انواع قیر چون 50/40- 70/60 -100/85- 15/90R 10/115R – 300/200 و سایر گرید قیرهای با کیفیت تبدیل می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.fgpco.ir مراجعه فرمایید.

کانال تلگرام: https://telegram.me/FGPco

کانال ما در پیام رسان سروش: [at]fgpco.ir

E-mail: Support[at]fgpco.ir

آدرس: تهران-فلکه سوم تهرانپارس پلاک547 طبقه4 واحد7

تلفکس :77730238 و 77730245 (21-98+)

ساعت پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 الی 17 به جز ایام تعطیل

تنها در ساعات کاری تعیین شده پاسخگوی شما هستیم

  اطلاعات تماس

  تهران فلکه سوم تهرانپارس خیابان 196 شرقی پلاک 547 طبقه 4 واحد 7 نمایش شماره تماس

  خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'fdgsdf_wpnewdrkadv.orfjdfhsen_hiddenemail' doesn't exist]
  SELECT * FROM `orfjdfhsen_hiddenemail`

  خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'fdgsdf_wpnewdrkadv.orfjdfhsen_2_postmeta' doesn't exist]
  SELECT * FROM `orfjdfhsen_2_postmeta` WHERE `post_id` = '9091' and `meta_key` = 'email'

  فری تاپ

  کپی رایت 2021 | قوانین و مقررات سایت
  تمامی حقوق وب سایت متعلق به دارکوب می باشد.