فروش داروخانه

 

گروه تخصصی همیار پزشک ایرانیان به یاری ایزد منان از سال 1385 با مدیریت آقای رضا دهقانی سامانی و مشاورت حقوق دانان برجسته کشور ، که خدمات بسیار ارزنده و قابل توجه ایی نیز در امر قوانین تأسیس داروخانه و یا حقوق پزشکی داشته اند ، فعالیت خود را در زمینه مشاوره تخصصی در کلیه امور نقل و انتقال و یا خرید و فروش ، مجوز ، پروانه و املاک مناسب داروخانه در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز نموده و تا کنون با تنظیم بیش از 830  قرارداد با در نظر گرفتن اینکه تا کنون هیچ گونه پرونده ایی و یا طرح شکایتی فی مابین طرفین قرارداد از هر حیث در مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی و یا پرونده ایی که نیاز به صدور رإی کارشناسی و داوری داشته باشد ، مطرح نشده است ،  خدمات خود را ارائه نموده که میتوان با برخی از این خدمات به شرح ذیل نیز آشنا شد .