واتراستاپ هیدروفیلی آببندی درزها

پارسیان مهارسنگ نماینده فروش واتراستاپ هیدروفیلی TPH آلمان

واتراستاپ هیدروفیلی نسل جدیدی از واتر استاپ‌ها می باشد که برای آب بندی درزهای اجرائی مناسب میباشد. این محصول در تماس با آب افزایش حجم می یابد. این افزایش حجم پس از 30 روز به حدود 400 درصد می رسد. افزایش حجم در واتر استاپ های هیدروفیلی چند ساعت بعد از نفوذ آب آغاز می شود. نکته قابل توجه در مورد واتراستاپ های هیدروفیلی این است که فقط باید در درزهای اجرائی مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از آن در درزهای انبساطی ممنوع است.

مـواردکاربـرد واتراستاپ هیدروفیلی:

         استفـاده در درزهـای اجرایی بتـن (عمودی وافقی) جهـت آب بندی آنـها

         درزهای اجرایی انواع سازه های بتنی نظیر مخازن ،‌استخرها و

         درز اتصال فونداسیون به دیوار و همچنین محل قطع بتن دردیوارهای برشی

         درز بین سگمنها در عملیات تونل سازی

         درز بین قطعات بتنی پیش ساخته

         درزهای افقی و عمودی مابین لوله ها و بتن

         محل اتصال سازههای فلزی و بتن

         قابل استفـاده در پروژه هـای سد سازی و سایـر سازه هـای آبـی

         آب بنـدی دیوارهـای حائـل

         قابل استفـاده در دور لوله هـا و خروجی آب جهـت آب بنـدی

فری تاپ

کپی رایت 2021 | قوانین و مقررات سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به دارکوب می باشد.